(1)
(1)
معرفی پروژه های در حال فروش

در این بخش پروژه هایی که فروش آن توسط این گروه انجام می شود ، معرفی میگردد .


- پروژه پرنیان 2 ( مسکونی ) واقع در شهر جدید پرند - مالک شرکت تکسام